Публічна оферта про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів

Дана угода між фізичною особою-підприємцем# Стельмах Юлією Юріївною (далі — «Продавець») та користувачами послуг веб-сайту, далі — «Покупець»# є договором доручення на замовлення, придбання та доставку товарів через інтернет-сайт https://dizolve.com.ua. Покупець, що діє з метою придбання Товару, приймає умови даного договору купівлі-продажу товарів (далі— «Договір») на нижчевказаних умовах.

1. Визначення термінів

1.1. Товар — Пральні пластини Dizolve.

1.2. Публічна оферта — пропозиція Продавця (викладена на Сайті Продавця), що адресована необмеженому колу фізичних осіб у відповідності з законодавством України, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Сайт Продавця — веб-сторінка у мережі Інтернет за адресою https://dizolve.com.ua, що є офіційним джерелом інформування Покупців про Продавця та Товарах, що доступні там для замовлення та ознайомлення.

1.4. Замовлення — рішення Покупця замовити Товар та його доставку, що оформлене на Сайті Продавця, та/або доручення на придбання на доставку Товару.

1.5. Покупець — фізична особа, яка досягла віку 18 років та здійснила Акцепт Публічної оферти Продавця, що викладена у даному Договорі, та яка сплатила вартість Товару (Товарів).

1.6. Продавець — юридична особа, що реалізує Товари, представлені на веб-сайті.

1.7. Сторони — Продавець та Покупець.

1.8. Оператор — працівник Продавця, що уповноважений приймати Замовлення та здійснювати обробку персональних даних Покупців.

2. Загальні положення

2.1. Приведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Сайту https://dizolve.com.ua будь-якій фізичній особі (Далі — «Покупець») укласти Договір купівлі-продажу товарів. Даний договір є публічним, тобто згідно зі ст. 633 Громадянського кодексу України його умови є однаковими для всіх покупців.

2.2. Згідно зі ст. 642 Громадянського кодексу України повним і безумовним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження та безумовне прийняття ним умов даної оферти.

2.4. Укладаючи Договір (тобто здійснюючи Акцепт даної Публічної оферти через оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком та повністю ознайомлений та згоден з умовами даної Публічної оферти;

б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім того, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він сповіщений (без додаткового сповіщення) про права, що встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов даного Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових сповіщень Покупця, не змінюючи при цьому ціль обробки персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних». Об’єм прав Покупця як суб’єкта персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

3. Ціна Товару

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на Сайті Продавця.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У випадку зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на Сайті Продавця або повідомляє Покупця під час оформлення Замовлення оператором.

3.7. Обов’язки Покупця щодо оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю грошових коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, що вказані на Сайті Продавця у розділі «Доставка та Оплата».

4. Оформлення Замовлення

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора по телефону +38 (050) 825-49-52 або через сервіс Сайту Продавця dizolve.com.ua.

4.2. При реєстрації на Сайті Продавця Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім’я, по-батькові Покупця чи вказаної ним особи (отримувача);

4.2.2. адресу, по якій потрібно доставити Товар (якщо доставка на адресу Покупця);

4.2.3. адресу електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказується в корзині Покупця на Сайті Продавця.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У випадку ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при придбанні товарів на Сайті.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. даної Оферти) Покупець зобов’язується надати інформації, вказану в п. 4.2. даної Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов даної Оферти здійснюється через внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на Сайті Продавця чи при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення Замовлення на сервісі Сайту Продавця чи видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чеку чи іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. Доставка та передача Товара Покупцю

5.1. Способи, порядок та строки доставки Товарів вказані на Сайті в розділі «Доставка та Оплата». Порядок та умови доставки замовленого Товару Покупець узгоджує з Оператором Сайту Продавця у момент оформлення покупки.

5.1. Самовивіз Товару:

5.2.1. Після оформлення заявки покупець може здійснити розрахунок та отримати свій товар за адресою м. Київ, вул. Автопаркова 5, по буднях з 09:00 до 18:00.

5.2.2. Право власності та ризик випадкової втрати чи пошкодження Товару переходить до Покупця чи його Представнику з момента отримання Товару шляхом підписання Сторонами товарного чека та/або Замовлення (та/або доручення на придбання та доставку Товару) на доставку.

5.3. Доставка Товару здійснюється власними силами співробітників Сайту Продавця згідно з умовами доставка, або з залученням третіх осіб (перевізника).

5.4. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника кур’єра перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.5. Покупець чи Представник Покупця при прийомі Товарі підтверджує своїм підписом у товарному чеку та/або Замовленні на доставку Товарів, що не має претензій до кількості Товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право відмовитися від непідакцизного товару у будь-який час до його передачі, а після передачі непідакцизного товару — в порядку та на умовах, що визначені Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Повернення непідакцизного товару належної якості можливий у випадку, якщо збережені його товарний вигляд, споживчі якості, а також документ, що підтверджує факт покупки та умов замовлення вказаного товару.

6.3. Повернення товару у випадках, передбачених законом на даним Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті у розділі «Контакти».

6.4. При відмові Покупця від непідакцизного товару належної якості Продавець повертає грошові кошти у розмірі такого Товару, за винятком витрат Продавця на доставку товару, що повертається.

6.6. Повернення суми, вказаної в п. 6.4., здійснюється одночасно з поверненням товару.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, спричинену Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, що були замовлені на Сайті Продавця (dizolve.com.ua).

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх обов’язків внаслідок надання Покупцем недостовірної чи хибної інформації.

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх обов’язків у відповідності з дійсним законодавством України та положеннями даного Договору.

7.4. Продавець чи Покупець звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна чи воєнні дії, землетруси, паводки, пожежі та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання даного Договору. Сторона, що не може виконати свої обов’язки, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

Адреса та реквізити:
07100, Київська обл., м.Славутич , Київський квартал, буд.3, кв. 10

СТЕЛЬМАХ Ю.Ю. ФОП#
ЭДРПОУ/ДРФО 3268009142#
Київська філія, МФО 321842#